AMA FILM ACADEMY to wyjątkowa szkoła filmowa dająca


AMA FILM ACADEMY to wyjątkowa szkoła filmowa dająca wiele możliwości w różnych dziedzinach przemysłu filmowego. Powołali ją do życia doświadczeni filmowcy. Nauka odbywa się w innowacyjnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa założył Piotr Lenar. Wykładał na wielu uczelniach związanych z filmem w kraju i za granicą. W szkole pracują znani i aktywni zawodowo twórcy filmowi. Wśród nauczycieli AMAFILM ACADEMY są reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, także scenografowie, specjaliści od dźwięku, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz fachowcy od teorii sztuki filmowej.

W szkole filmowej Warszawa można poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat reżyserii, produkcji filmowej, gry aktorskiej, https://amafilmacademy.pl/ realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od zarania swojej działalności wierna jest pierwotnemu założeniu – szerokiego otwarcia na potrzeby swoich uczniów. W szkole filmowej Warszawa można uczyć się na określonym kierunku, np. reżyseria, ale można również pobierać naukę na warsztatach i tzw. master class. Każda forma nauki przybliża uczestnikom tajniki sztuki filmowej. Teoria i praktyka wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to wartościowy zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrealizowaniu się w branży filmowej.